Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kirken øst for Málaga


La Iglesia Danesa al este de Málaga 

Lørdag den 29. januar inviterer vi til KYNDELMISSEGUDSTJENESTE i Fiskerkapellet i Almuñecar kl. 13.00.
MONIKA FOSSING (datter af vores næstformand i kirkerådet) vil medvirke med solosang 

 Egon Kjer vil spille til salmesangen. 
Se vores plakat her.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Lørdag den 5. februar afholder kirken sit ÅRSMØDE på Hotel Al Andalus i Maro kl. 14.00.
Dagen indledes med gudstjeneste i Maro kirke kl. 13.00
Dagsorden for Årsmødet:
1. Velkomst v/ Formanden
2. Valg af ordstyrer/dirigent
3. Valg af referent
4. Formandens beretning
5. Forsamlingens godkendelse af formandens beretning
6. Vedtægtsændringer
. Kassereren fremlægger årsregnskab og budget
8. Forsamlingens godkendelse af regnskab og budget
9. Støttekredsen
10. Valg af medlemmer til menighedsrådet (Karen Margrethe Engelbreckt, Bente Jensen & Jacques Borggild er på valg)
11. Valg af 2-3 suppleanter til menighedsrådet (Tina Bentsen er på valg)
12. Valg af revisor og revisorsuppleant
13. Evt. (der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt)
Vi håber mange både medlemmer og ikke medlemmer af kirken møder frem denne eftermiddag, for at høre om kirkens arbejde og for at bakke op omkring kirken.
Dagen byder også på hyggeligt samvær og en dejlig 3 retters middag m. vin og kaffe 20€.
Tilmelding til præsten senest den 1. februar.

HUSK! Kun medlemmer har stemmeret til årsmødet! Det årlige medlemsbidrag koster 55€ - man kan også vælge at overføre sin danske kirkeskat.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fastelavnssøndag den 27. februar inviterer vi til KARNEVAL i KLUBBEN i TORRE DEL MAR kl. 17.30.
Det bliver en festlig aften med TØNDESLAGNING -  KÅRING AF BEDST UDKLÆDTE - DANS TIL EGON KJER´S FINE DANSEMUSIK & EN DEJLIG MIDDAG MED VIN fremstillet af klubbens dygtige køkkenpersonale. Denne spændende aften, som er lavet i samarbejde med klubben koster 25€. Se plakaten her.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forårstur til RIO TINTO & ANTEQUERA den 8. - 9. marts 2022.  (Se også under arrangementer)
I marts inviterer vi til en dejlig 2-dages tur til den gamle MINEBY RIO TINTO, hvor vi skal høre  historien bag den tusindårige minedrift. Vi får en guided tur rundt i museet og mineområdet, og så skal vi køre med det gamle minetog, som bragte de ædle metaller til havnen i HUELVA. Vi skal overnatte i havnebyen på det 4**** NHhotel. På andendagen kører vi til Antequera, hvor vi kører en tur op på EL TORCAL - et fantastisk landskab som oprindeligt er dannet af gammel havbund. Vi skal også besøge DOLMERMUSEET, hvor vi bl.a kan se en film om, hvordan man i oldtiden skabte disse gamle gravkamre. Det fulde program kan læses herunder.

     Programmet kan læses her

Vores kirkebrochure 2021-2022 kan læses her.

NYHEDSBREVET FOR FEBRUAR 2022 kan læses her

Præst Annalise Bager
Tlf. +45 40 73 29 86 
Mail: anba@km.dk eller annalisebager@gmail.com

Det sker øst for Malaga